Ajánlatot kérek

fws blog

Tízszeresére emelkedett a fogyasztóvédelmi bírság. Mutatjuk mire kell figyelni!

2024. április 3.
Tízszeresére emelkedett a fogyasztóvédelmi bírság. Mutatjuk mire kell figyelni!

Idén (2024. március 1-étől) durván emelkedett a fogyasztóvédelmi bírság, hiszen egy sima kkv-s webáruház legalább 100 ezer forint, legfeljebb pedig 2 millió forint(!) összegű bírsággal büntethető. Ezzel szemben eddig 15 ezer forint volt a legkisebb kiszabható bírságösszeg.

Nemcsak a kiszabható bírságösszegek nőttek drasztikusan 2024. március 1-étől, hanem a honlapblokkolásra vonatkozóan új hatósági jogköröket is bevezetett a 2023. évi XCVI. törvény az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

A fogyasztóvédelmi törvény márciustől hatályos szabályozása szerint a fogyasztóvédelmi hatóság ideiglenes intézkedésként végzésben elrendelheti az olyan elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat (a továbbiakban: elektronikus adat) ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, (magyarul blokkolását), amelynek közzététele miatt hatósági ellenőrzést vagy hatósági eljárást folytat, ha az

 • a) fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme,
 • b) a fogyasztók széles körét érintő vagyoni hátrány elhárítása, vagy
 • c) 18. életévét be nem töltött vagy más különösen kiszolgáltatott fogyasztó védelme érdekében szükséges.

A honlapok hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását az NMHH szervezi és ellenőrzi.

**Az elmúlt években rengeteg jogszabály-változás történt, melyeket sok webáruház még nem módosított az ÁSZF-ben, illetve a mindennapi gyakorlatban sem ültetett át.


Fontos, hogy ezeket minden webshop tisztába tegye, elkerülve a megemelkedett bírságokat!


Kép betöltése...


Mik ezek?


  1. január 1-gyel módosult a kötelező jótállást részletező 151/2003-as korm. rendelet, melynek keretében bevezetésre került a sávos jótállás, pontosításra kerültek a jótállási és szavatossági javítási határidők, és ekkortól használható az elektronikus jótállási jegy. Ekkor változott a fogyasztóvédelmi törvény is: ugyanis a jogszabály alapján a vállalkozásnak a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig (a korábbi 5 év helyett) köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

  1. júliusában szintén a fenti rendelet melléklete frissült, melynek alapján** a tartós fogyasztási cikkek köre módosult**, illetve bevezetésre került a “10 000 forintot elérő eladási ár”.

  1. július 16-ától lépett hatályba a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása, mely előírja már, hogy a gyártó a termékhez magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket.

  1. december 1-jétől kötelező címkét adni a tartós adathordozókat értékesítő webshopoknak.

  1. január 1-gyel hatályba a lépett a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, mely drasztikus változást hozott a webshop üzemeltetők életébe. Például növekedett a szavatossági vélelelmre vonatkozó szabály, illetve kibővültek a kellékszavatossági igényekre vonatkozó szabályok is.

  1. május 28-cal változott az Árrendelet, a webshop rendelet és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) is. Ekkor került bevezetésre az új, akciós árra vonatkozó szabályok is.

  1. december 27-én több kisebb e-kereskedelmi jogszabály változott. Ilyen a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet, mely végre kimondja, hogy nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkeznie egy webshopnak, és tájékoztatásában nem kell feltüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot. Főleg azért, mert ez a kötelezettség 4 éve teljesen megszűnt. Módosult a Webshop rendelet is: már nem csak a vállalkozás székhelye szerint illetékes testületet kötelező feltüntetni. A Webshop rendelet 1. számú melléklete is változott a korábbi változásoknak megfelelően (1 éves vélelem, illetve kevesebb szavatossági jog). Módosult Magyarország Alaptörvénye F. cikk 2) bekezdése is.

  1. január 1-gyel: Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. Ennek megfelelően valamennyi ÁSZF-ben módosítani kellett a békéltető testületek / kormányhivatalok megnevezését.

  1. január 1-től az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló 2023. évi XX. törvény alapján jelentősen változott a fogyasztóvédelmi törvény: bevezetésre került az online meghallgatás, csökkent a békéltető testületek száma, illetve új jogintézményként érvényesül a kötelező alávetés.

  1. március 28-tól pedig kötelező feltüntetni az MPL-t minden B2C webshopban, mind szállítási lehetőséget.Szerencsére van megoldás a rengeteg jogszabály-változásra, és a naprakész jogi szabályozásra:

válassza a VirtualJog nyújtotta biztonságot és kényelmet! Legyen naprakész ÁSZF szabályzata!

Fizessen elő most a VirtualJog webshop csomagjára, az FWS.hu oldalán!

Kép betöltése...