Ajánlatot kérek

Széchenyi 2020

Pályázat

A kedvezményezett neve: fws online Zrt. (jogelőd: fws online Kft.)
A projekt címe: Munkahelyi képzések az fws online Kft.-nél a versenyképesség növelése érdekében
A szerződött támogatás összege: 8 041 440 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben a munkatársaink készség és kompetencia fejlesztő képzése valósult meg. Ennek keretében 6 képzés valósult meg, amelyben a munkatársaink fejleszthették magukat. A képzéseken 11 fő vett részt, a munkájuk mellett, munkaidőben.

Az alábbi képzések kerültek megvalósításra:

A képzés megnevezése: A hatékony vezető képzés E-00154/2014/D017
A képzés leírása: A képzés során a résztvevők gyakorlati feladatokon, konkrét szituációk gyakorlásán keresztül sajátítják el a hatékony vezetési stílusok elméletét és gyakorlati alkalmazását. Megismerik továbbá a csoportvezetés elméletét valamint a hatékony csapatmunka elősegítését célzó vezetői eszközöket.
Időtartama: 20 óra
Résztvevők száma: 6 fő

A kézpés megnevezése: A kommunikáció alapjai E-00154/2014/D020
A képzés leírása: A képzés során a résztvevők elsajátítják a tudatos kommunikáció eszközeit. Fejlesztik kifejezőkészségüket, a meghallgatás képességét. Megismerik a non-verbális kommunikáció jelzéseit és képessé válnak azok értelmezésére. Fejlesztik kommunikációs készségeiket a feszültséggel teli helyzetekben. Tudatosítják magukban a kommunikáció minőségének fontosságát, mint az eredményesség egyik zálogát, ennek érdekében fejlesztik kommunikációs stílusukat.
Időtartama: 20 óra
Résztvevők száma: 11 fő

A képzés megnevezése: Asszertivitás és együttműködés - E-00154/2014/D021
A képzés leírása: A képzés során a résztvevők elsajátítják az asszertív viselkedés kulccsalemeit. Fejlesztik önbizalmukat és kifejezőkészségüket, megismerik a non - verbális kommunikáció jelzéseit és képessé válnak azok értelmezésére. Fejlesztik az önérvényesítő készségüket a konfliktusos helyzetekben.
Időtartama: 20 óra
Résztvevők száma: 11 fő

A képzés megnevezése: Hatékony reklamáció kezelés - E-00154/2014/D011
A képzés leírása: A képzés során a résztvevők elsajátítják azokat a technikákat, amelyek segítségével sikeresen tudják kezelni a reklamációkat. Fontosak a nehéz helyzetek, konfliktusok, agresszió megfelelő kezelésére irányuló helyzetgyakorlatok, szituációs játékok. Nagy szerepet kap a résztvevők asszertivitásának fejlesztése.
Időtartama: 20 óra
Résztvevők száma: 11 fő

A képzés megnevezése: Kiégés kezelés - E-00154/2014/D022
A képzés leírása: A képzés során a résztvevők gyakorlati feladatokon, konkrét szituációk begyakorlásán keresztül fejlesztik kiégés kezelési képességeiket. A képzés során a résztvevők megtapasztalják saját kiégés kezelési stílusukat. A képzés célja, hogy a résztvevők a munkájuk következtében kialakuló kiégést hatékonyan kezeljék és tudatosan irányítsák saját viselkedésüket. Képessé váljanak a kiégés időben történő felismerésére és eredményes kezelésére.
Időtartama: 24 óra
Résztvevők száma: 11 fő

A képzés megnevezése: Microsoft Excel haladó I. - E-000336/2014/D027
A képzés leírása: Táblázat kezelési alapismeretek bővítése és haladó szintű Excel használata.
Időtartama: 24 óra
Részvevők száma: 11 fő

A projekt befejezési dátuma: 2020.11.03.
A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00888