Ajánlatot kérek

fws blog

NIS2 - kiberbiztonsági törvény

2024. május 23.
NIS2 - kiberbiztonsági törvény

Miről szól a kiberbiztonsági törvény és miért fontos?

A kiberbiztonsági törvény az Európai Bizottság által kiadott NIS 2 irányelvre (Network and Information Systems Directive 2) reflektáló törvény. Célja a kritikus infrastruktúra védelme a kibertámadásoktól, amiknek sérülése társadalmi és ellátásbeli zavarokat eredményezne. (Ezek a támadások akár egy egész országrész áramkimaradásához, vagy a mentőszolgálat kommunikációs hálózatának megszűnéséhez is vezethetnek.)

A kibertámadások listáján kiemelt helyen szerepelnek a zsarolóprogramok és a káros kódok illetve kémprogramok, de gyakoriak a túlterheléses támadások is. Ezek kiegészültek az adathalász támadásokkal és az úgynevezett APT (Advanced Persistent Threat) csoportokkal, akik hosszú távon indítanak célzott támadásokat a nagyobb szervezetek, ellátási láncok és államok ellen.

Ezek a megváltozott fenyegetések új megoldásokat igényelnek, mint amire 8-10 éve szükség volt. A hatékony védelemhez viszont megfelelő felkészültségre és új szabályokra volt szükség. Ezeket foglalja magába NIS2.

Az új irányelv viszont nem ad törvényi iránymutatást, erre a tagállamoknak kell jogszabályt alkotni. Erre reagálva készült el a magyar kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kibertan.tv.)

Az új törvény előírja, hogy NIS2 irányelv hatálya alá tartozó szervezetek kötelesek nyilvántartásba vetetniük magukat legkésőbb 2024. június 30-ig, majd felkészülniük az első kiberbiztonsági auditra 2025. december 31-ig.


Kiknek kell nyilvántartásba vetetniük magukat?

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) összefoglalta, kikre vonatkozik a törvény és hogyan tudják ezt megállapítani. Erről weboldalukon és a törvény mellékletében olvasható részletes leírás.


Kép betöltése...
Az érintett szervezetek részletes leírása az SZTFH oldalán és a törvény mellékleteiben olvasható

Érintett szervezet, aki:

 1. Mikro- vagy Kisvállalkozás és az alábbi tevékenységet végzi (vagy abban érintett):
  1. elektronikus hírközlési szolgáltató
  2. bizalmi szolgáltató
  3. DNS-szolgáltatást nyújtó szolgáltató
  4. legfelső szintű domainnév-nyilvántartó
  5. domainnév-regisztrációt végző szolgáltató

 2. Közép- vagy nagy vállalat (50 főnél több munkavállaló vagy 10 Millió Euró feletti éves árbevétel) és:
  • Kibertantv. 1. melléklete szerint kiemelten kockázatos ágazatokban működő szolgáltató vagy szervezet:
   • Energetika
   • Közlekedés
   • Egészségügy
   • Ivóvíz, szennyvíz
   • Hírközlési szolgáltatás
   • Digitális infrastruktúra
   • Kihelyezett IKT szolgáltatások
   • Űralapú szolgáltatások
  • Kibertantv. 2. melléklete szerint kockázatos ágazatokban működő szolgáltató vagy szervezet
   • Postai és futárszolgálatok
   • Élelmiszer előállítása, feldolgozása és forgalmazása (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerint élelmiszer-vállalkozás)
   • Hulladékgazdálkodás
   • Vegyszerek előállítása és forgalmazása
   • Gyártás
    • Orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyártása
    • Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
    • Villamos berendezések gyártása
    • Máshova nem sorolt gépek és berendezések gyártása
    • Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása
    • Egyéb szállítóeszközök gyártása
    • Cement-, mész-, gipszgyártás
   • Digitális szolgáltatók
   • Kutatás (kutatóhely)

Bizonytalanság az önazonosítás terén

Jelenleg nincs hivatalos TEÁOR szám lista, kikre vonatkozik a törvény, csupán az érintett ágazatok felsorolása olvasható a mellékletekben.

Bizonytalanság esetén érdemes beadni a kérelmet, ugyanis az elbírálás során elutasító választ kapnak azok, akikre nem vonatkozik a törvény. Ezzel megelőzhetőek a későbbi szankciók és bírságok, mert bevallási szándék teljesült.


Legfontosabb feladatok

Az érintett szervezeteknek 2024. június 30-ig nyilvántartásba kell vetetniük magukat, amihez először az SZTFH tájékoztatójában szereplő teendőket kell elvégezniük:

 1. Vezető tájékoztatása
  Személy szerint ő a felelős, mely nem átruházható. A jogszabályokból fakadó pénzügyi érintettséget és a feladatok meghatározásához érdemes lehet külső tanácsadót bevonni.
 2. Elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy kijelölése
  A feladatkör ellátására nincsenek megszabva feltételek, akár külsős megbízott is elláthatja.
  Javasolt azonban olyan személyt kijelölni, akinek megfelelő szakmai háttere (informatikai üzemeltetési vagy biztonsági tapasztalata) van, megbízható és elegendőerőforrás áll a rendelkezésére a feladat ellátásához.
 3. Nyilvános szolgáltatások listájának összeállítása
  Ide tartoznak az informatikai jellegű szolgáltatások, amelyek széles körben elérhetőek, mint például:
  • Weboldal
  • Online ügyfélszolgálat
  • Ügyfélportál
 4. Műszaki adatok összeállítása
  A szervezet által használt Domain nevek és a publikus, fix IP címek, melyek megadhatók:
  • Egyedi IP-címként
  • IP-tartományként (tól-ig)
  • Alhálózattal (/xx)
 5. Partner adatok összeállítása
  • Elektronikus hírközlési szolgáltató: Eht. 188. § 17. pont
  • Közvetítő szolgáltató: Ekertv. 2. § l) pont (gyorsítótárolás, tárhelyszolgáltatás, keresőszolgáltatás, alkalmazásszolgáltató stb.)
  • Közreműködő: Kibertantv. 19. § (4) bekezdés

A fentiek ismeretében indítható el a nyilvántartásba vételi kérelem, melyet az érintett szervezet cégkapujához vagy hivatali kapujához meghatalmazással rendelkező természetes személy nyújthat be.

A kérelem a magyarorszag.hu oldaláról vagy az sztfh oldaláról nyújtható be elektronikusan.


Kép betöltése...


Legfontosabb határidők

 1. június 30-ig:
 • Önazonosítás, nyilvántartásba vételre bejelentkezés
 • Biztonsági osztályba sorolás
 • Elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladatköre és kijelölése
 1. október 18:
 • Védelmi intézkedések alkalmazása
 • Felügyeleti díj megfizetése
 1. december 31.
 • Első kiberbiztonsági audit vonatkozásában szerződéskötés az auditorral
 1. december 31.
 • Első kiberbiztonsági audit lefolytatásának határideje