Ajánlatot kérek

fws blog

Impresszum - Kötelező információk a weboldalon

2024. január 30.
Impresszum - Kötelező információk a weboldalon

2014. január 1-től törvényi előírás, hogy a honlapon kötelező feltüntetni a honlap üzemeltetőjét, azaz az impresszumot. Ezért minden felelős honlap tulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a megfelelő adatok felkerüljenek az oldalára, eleget téve a szabályozásnak.

Mik az impresszum kötelező elemei?

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárást indíthat és adott esetben fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatja a honlap, illetve a webáruház üzemeltetőjét, ha az impresszum bármelyik kötelező eleme hiányzik.

Segítségül összeállítottuk a hatályos törvény alapján azt a listát, amellyel - saját honlapján közzétéve és adataival kibővítve - az előírásoknak megfelelően aktualizálhatja oldalát.

Adminisztrációs felületünkön a következő módon tudja módosítani az impresszum tartalmát:
Belépés / Tartalmak / Impresszum -> szerkesztés
A ’Magyar’ fülre kattintás után másolja át az alábbi felsorolást, amit bővítsen a saját adataival:

1. AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI

Az üzemeltető neve:
Az üzemeltető rövidített neve:
Az üzemeltető székhelye:
Az üzemeltető postacíme:
Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma:
Az üzemeltető adószáma:
Az üzemeltető EU adószáma:
Az üzemeltető kamarai nyilvántartási száma:
Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-
Az üzemeltető bankszámlaszáma:
IBAN szám:
BIC (SWIFT):

2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélszolgálat:
Telefon:
Mobiltelefon:
e-mail:

3. AZ ÜZEMELTETŐ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA

A Feki Webstudio a honlapok programozása során mindig gondoskodik a szükséges adatok megjelentetéséről, ezeket nem Önnek kell feltöltenie.

Ha a fenti felsorolást a saját adataival kibővítve közzé tette a honlapján, nyugodtan hátradőlhet, mert eleget tett a hatályos törvényi előírásoknak.
További információkat az adatközlésről az alábbi törvényi nyújt:

A 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) alapján a következő adatszolgáltatási kötelezettsége van egy weboldal üzemeltetőjének:
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás
4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,

e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,

g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

a.i. annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

a.ii. a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;

a.iii. hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.